Välkommen

Ny utbildning 16 okt, måndagar en gång i veckan
Läs mer under fliken ”utbildning”

Brottsoffer- och vittnesstöd
Linköping Kinda Ydre Åtvidaberg
013-10 44 00  brovi-linkoping@telia.com

Har du blivit utsatt för brott?

Att bli utsatt för ett brott kan vara psykiskt påfrestande. Vi finns till för dig genom lyssna på det du varit med om och ge dig stöd.
Våra stödpersoner lyssnar och hjälper dig att
formulera vad du varit med om.
Vi kan informera dig om hur en polisanmälan går till.
Hjälp till vid myndighetskontakter.
Information om skadestånd.
Du får chans att bearbeta vad som har hänt.
Vi kan ge dig information om målsägandebiträde.

Är du kallad som vittne?

Det kan vara oroligt att gå in i en tingssal och vittna för första gången.
Vi finns till för dig genom att ge information och stöd.
Våra vittnesstöd är till för både vittnen och målsäganden.
Vi kan visa dig en tom tingssal före rättegång.
Information om hur det går till i tingssalen.
Stöd vid eventuell rättegång.

Är du anhörig?

Även du som är anhörig kan vara i behov av stöd och råd.
Vi finns till även för dig!

Behöver du hjälp?
Du kan kontakta oss via telefon eller mail.
Vi tar emot besök efter överenskommelse.
All kontakt med oss är kostnadsfri.

Vill du stödja Brottsofferjouren i Linköping?
Genom att bli medlem eller skänka en gåva till Brottsofferjouren i Linköping
stödjer du arbetet med att hjälpa brottsoffer, vittnen och deras anhöriga
i Linköping, Kinda, Ydre och Åtvidabergs kommuner.
Medlemsavgift: 150:-/år för privatpersoner
Medlemsavgift 500:-/år för företag/organisationer
Vid betalning ange medlem eller gåva.
Bankgiro: 5898-5094
Stort tack för ditt stöd!

I samarbete med