Stödperson

Vill du arbeta ideellt med oss som stödperson?

Att drabbas av brott

Den som utsatts för brott är ofta uppriven och omtumlad och har behov av att förstå vad som hänt.

Varje enskilt brottsoffer upplever dock ett brott på olika sätt. Det beror bland annat på livssituation och tidigare upplevelser.

En äldre dam som öppnar dörren för en främling och luras ut i köket, medan en kumpan tar hennes smycken, kan bli både kränkt och rädd. Kommer hon att kunna lita på någon igen?

En ung man som vågar visa öppet att han är homosexuell och blir nedslagen och misshandlad känner sig förmodligen både rädd och hotad. Kan han fortsätta att våga stå för vem han är utan att känna sig hotad?

En ung tjej som jobbar i matbutik och en kväll blir rånad och hotad med pistol kanske fruktar för sitt liv. Kommer hon att våga gå tillbaka till jobbet igen?

Den som blir utsatt för ett brott mår ofta dåligt och behöver hjälp och stöd. Därför finns Brottsofferjouren i Linköping. Oavsett brottets storlek kan brottsoffret behöva en medmänniska som lyssnar och få hjälp med praktiska frågor.

Din roll som stödperson

Att arbeta hos oss som stödperson innebär att du är en medmänniska som lyssnar och som har förmågan att vägleda och ge råd.

Stödpersonen söker genom samtal vägleda brottsoffret att bearbeta brottet och på sikt kunna gå vidare med sitt liv.

Målet är att brottsoffret ska kunna fortsätta med sitt liv som före brottet, men med erfarenheten av att vara utsatt för brott som en del i den personliga livshistorien.

De flesta brottsoffer skuldbelägger sig själva och upplever att de på något sätt borde ha handlat annorlunda. De ältar frågan varför de tog den vägen hem, eller varför de inte gjorde motstånd.

Stödpersonen kan, om så önskas, följa med brottsoffret till polisen och till domstolen. Det kan kännas tryggt för brottsoffret att ha stödpersonen med sig.

Om brottsoffret behöver ytterligare hjälp som till exempel terapi, sjukvård, juridisk expert eller ekonomisk stöd från socialtjänsten, kan stödpersonen hjälpa brottsoffret att ta sådana kontakter.

Intresserad?

Är du intresserad av att arbeta ideellt som stödperson?

Kontakta
Brottsofferjouren i Linköping
Box 345
581 03 Linköping
Tel 013-10 44 00
brovi-linkoping@telia.com