Värdegrund

Vår värdegrund

Brottsofferjouren i Linköping stödjer brottsoffer, vittnen samt deras anhöriga.
Detta gör vi tillsammans med våra viktiga ideella medarbetare.

Kvalitet
Utbildning – Erfarenhet – Kunskap – Tillgänglighet
Med gedigen utbildning för våra stödpersoner och vittnesstöd samt mångårig kunskap tillsammans, har vi skapat en brottsofferjour som håller hög kvalitet. Vi har godkända och duktiga ideella medarbetare som tar tillvara brottsoffrets och vittnets alla intressen. Vi har hög tillgänglighet vardagar via telefon och mail, samt även via mail på helgerna.

Engagemang
Driv – Intresse – Ansvar
Med stort driv och genuint intresse driver vi vår brottsofferjour framåt. Med motivation och passion stödjer, råder samt informerar vi alla som behöver. Vi tar ansvar för att alla ska få den hjälp de behöver.

Medkänsla
Värme – Empati – Lyhörd – Öppen – Lyssna – Integritet
Grunden att arbeta som stödperson och vittnesstöd är att ha en medkänsla för den man stödjer. Vi ska bemöta varje människa med värme och empati. Vi ska vara lyhörda och öppna för alla de situationer vi ställs inför. Vi ska lyssna aktivt och ge så goda råd vi kan.

Respekt
Lika värde – Tillit – Ärlighet – Hänsyn – Omtanke – Förtroende
Vi arbetar för allas lika värde. Vi strävar efter att arbeta med rak och ärlig kommunikation och vi ska ta hänsyn till varje individ och behandla alla med omtanke. För oss är det viktigt att alla vi hjälper ska känna förtroende för oss. Alla som arbetar tillsammans med oss har tystnadslöfte.