Länkar

Ideella organisationer

Barnens Rätt i Samhället, BRIS
E-post: info@bris.se
Hemsida: www.bris.se
Barnens hjälptelefon: 116 111
Bris vuxentelefon: 077-150 50 50

Mansjourerna
E-post: info@mansjouren.se
Hemsida: www.mansjouren.se
Jourtelefon: 08-30 30 20

Riksorganisationen för Kvinnojourer och tjejourer i Sverige, ROKS
E-post: info@roks.se
Hemsida: www.roks.se
Tel: 08-442 99 30

Rädda Barnen
E-post: kundservice@rb.se
Hemsida: www.raddabarnen.se
Tel: 08-698 90 00

Terrafem
(Jour för invandrade kvinnor och tjejer på ett stort antal språk)
E-post: info@terrafem.org
Hemsida: www.terrafem.org
Jourtelefon: 020-52 10 10

Kvinnofridslinjen
(Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysisk, psykisk eller sexuellt våld.)
Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA 
E-post: info@nck.uu.se
Hemsida: www.kvinnofridslinjen.se
Jourtelefon: 020-50 50 50

HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp
E-post: info@hopp.org
Hemsida: www.hopp.org
Tel: 076- 19 99 343 jourtelefon (även sms)

Myndigheter

Brottsoffermyndigheten
Box 470, 901 09 UMEÅ
Tel: 090-70 82 00
Fax: 090-17 83 53
E-post: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Hemsida: www.brottsoffermyndigheten.se
Hjälper till med skadestånd

Domstolsverket
Kyrkogatan 34, 553 16 JÖNKÖPING
Tel: 036-15 53 00
Fax: 036-16 57 21
E-post: domstolsverket@dom.se
Hemsida: www.domstol.se

Kronofogdemyndigheten
Box 347, 581 03 Linköping
Tel: 0771-73 73 00

Linköpings Tingsrätt
Box 365, 581 58 Linköping
Besöksadress: Brigadgatan 3
Tel: 013-25 10 00

Rikspolisstyrelsen
Box 12256, 102 26 STOCKHOLM
Tel: 114 14 öppet dygnet runt
Fax: 010-563 44 44
E-post: registrator.kansli@polisen.se
Hemsida: www.polisen.se

Riksåklagaren
Box 5553, 114 85 STOCKHOLM
Tel: 010-562 50 00 vx
Hemsida: www.aklagare.se

Rättshjälpsmyndigheten
Box 853, 851 24 SUNDSVALL
Tel: 060-13 46 00
E-post: rattshjalpsmyndigheten@dom.se
Hemsida: www.rattshjalpsmyndigheten.se

Socialstyrelsen
106 30 STOCKHOLM
Tel: 075-247 30 00
Fax: 075-247 32 52
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
Hemsida: www.socialstyrelsen.se

Sociala Jouren
Box 356, 581 03 Linköping
Tel: 013-20 69 00
Tel: 013-20 75 26
Vardag 17.00-01.00
Lördag 13.00-02.00
Söndag 13.00-01.00
SOS alarm 112 vid nödsituation