Juristbyrå

Vi har ett samarbete med juristbyrån Alak & Co som pratar svenska, engelska och arabiska.

Alak & Co är en juristbyrå som huvudsakligen arbetar med humanjuridik, bland annat familjerätt, migrationsrätt och tvångsvård.
Vi åtar oss också uppdrag som målsägandebiträde och står alltid på brottsoffrens sida.
Vi har en specialisering inom juridik kopplat till mellanöstern samt inom hedersförtryck och våld.
Vi hjälper dagligen människor med deras personliga angelägenheter och brinner för att ge råd och stödja personer som befinner sig i utsatta situationer.
Vi kan ge personer som vänder sig till oss juridisk rådgivning, men även hjälpa de som vill inleda en rättslig process. 

Kontakta oss på:
Tel 010-160 99 00
info@alakjuristbyra.se
www.alakjuristbyra.se