Under 18 år

Du som är under 18 år och har blivit utsatt för ett brott kan få hjälp av Stödcentrum för unga brottsutsatta.
Även föräldrar till barn och ungdomar som blivit utsatta för brott kan få stöd
.

Kontaktuppgifter:
Brottsförebyggande Gruppen
Tel: 0705-34 64 54, bfg@linkoping.se
Instagram: stodcentrumlinkoping