GDPR

Vår hantering av GDPR

Vi är en ideell fristående förening som hjälper brottsoffer, vittnen och deras anhöriga.
Vi ger stöd, information om hur en rättegång går till, information om skadestånd,
försäkringsersättning med mera.

För att kunna hjälpa dig kan vi behöva ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.
Dessa personuppgifter behöver vi om vi ska kunna ta reda på hur långt din
förundersökning har kommit hos Polisen, hjälpa dig att göra anmälan till
försäkringsbolag, hjälpa dig att bestrida fakturor, hjälpa till med ansökan
om brottsskadeersättning till Brottsoffermyndigheten m.m.
I vissa fall kan vi även behöva en fullmakt från dig för att kunna hjälpa dig med ekonomisk brottslighet.

All kontakt med oss är frivillig från din sida.
Du har rätt att säga nej om du inte vill ha någon kontakt med oss.
Brottsoffersamordnaren/Vittnesstödssamordnaren/Stödpersonen för korta
anteckningar om ditt ärende under tiden vi hjälper dig.
Vid avslutat ärende förstörs alla handlingar om dig direkt.

Alla inom vår jour som arbetar som anställd eller ideell har avlagt tystnadslöfte
så inga personuppgifter om dig förs utanför jouren om du inte vill det själv
för att vi ska kunna hjälpa dig med praktiska saker.
Dina personuppgifter får vi från dig själv när du ringer till oss eller från
polisen, Socialen, Vårdcentraler med flera efter ditt samtycke.

Till dig som är medlem
Den information vi har i våra medlemslistor är namn, adress, telefonnummer och e-post
för att vi ska kunna kontakta er gällande föreningens verksamhet.
Ex. Skicka ut verksamhetsberättelsen, kallelse till årsmöte, dagordning med mera.
Vi spar uppgifterna så länge du är medlem därefter avregistreras alla uppgifter/ strimlas i dokumentförstöraren.