Utbildning

Har du tid över och är intresserad av att arbeta med oss ideellt
som stödperson eller som vittnesstöd?

Hör av dig till oss för information och intresseanmälan.
Tel 013-10 44 00 brovi-linkoping@telia.com

För att arbeta med oss som stödperson och vittnesstöd behöver du:
Fyllt 25 år, positiv människosyn, personlig mognad, psykiskt stabil,
ha en förmåga till medkänsla/empati, god lyssnare, kunna avsätta tid som behövs, god självkännedom,
skriva under tystnadslöfte, kunna arbeta självständigt, förmåga att sätta gränser, betala medlemsavgift.
Du får ej vara med i belastningsregistret, ej vara i ett missbruk, befinna dig i kris eller i en rättsprocess.